Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

botanyplay
0226 90f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
botanyplay
nie jestem damą
palę i używam wulgarnych słów
których powstydziłby się sam szewc
lubię góry, książki i samotność
nie jestem doskonała
głośniej krzyczę niż się śmieję
szybciej się wkurzam niż przepraszam
mówię wolniej niż myślę
nieumiejętnie dobieram słowa
gdy opowiadam o sobie
niezrozumiale dukam
gdy rzeczywistość chcę opisać
zupełnie niedoskonała
mam niewyparzony język
skazę na sercu
i cel w głowie
jestem pewna siebie
i nie z pokornością mi nie do twarzy
prawię tyrady
popełniając błędy
pozjadałam mądrości świata
i egoistycznie ukrywam je przed światem
nie jestem doskonała
ale w całości
poskładana.
Reposted bysokometanoiaamywonderland

April 10 2017

botanyplay
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viametka metka
botanyplay
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viametka metka
4460 a2b2 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viakiks kiks

April 03 2017

botanyplay
botanyplay
Reposted frommefir mefir

March 22 2017

botanyplay
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viabecausefuckyou becausefuckyou

March 20 2017

botanyplay

March 16 2017

botanyplay
Reposted from1985 1985 viala-lu la-lu
botanyplay
1922 9ced
♥♥
Reposted fromolass olass viamala-szelma mala-szelma
botanyplay
8559 7904 500
botanyplay
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamala-szelma mala-szelma

March 13 2017

botanyplay
4381 3492
Reposted fromla-lu la-lu viacreure creure

March 09 2017

botanyplay
Największe tchórzostwo mężczyzny - rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać
Reposted bysokomywonderlandSaluteifyouleavemikimotokrolperelmala-szelmaptashequnique-wmzouza

March 08 2017

botanyplay
Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— A. Osiecka
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacel cel

March 07 2017

botanyplay
2457 bbd7 500
Reposted fromkrajes1993 krajes1993 viamefir mefir
botanyplay

March 02 2017

botanyplay
4910 064b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacel cel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl